Státni oblastní archiv Třeboň aneb ,,Poklad na světě jediný"

Návštěva třeboňského archivuV úterý 19. dubna jsme se  MY,  táborští knihovníci, zúčastnili exkurze do Státního  oblastního archivu Třeboň. Návštěva archivu byla velmi vydařená, hlavně díky milé paní ,,archivářce" a příjemnému prostředí třeboňského zámku, ve kterém se archiv nachází.A co jsme se dozvěděli? To se dozvíte z následujícího článku.

Třeboňský archiv je jeden z nejstarších a největších archivů v České republice. Obsahuje 67 000 svazků a jeho soubory archiválií sahají až do počátku 13. století. A jak vlastně tento ,,archivářský skvost" vznikl?

Poslední z Rožmberků Petr Vok se ocitá ve finanční tísni, a proto se rozhodne prodat své panství Český Krumlov. Roku 1602 se společně s archivem a celou knihovnou stěhuje do TřeboněArchiv byl v 16. století uspořádaný a sepsaný tehdejším historikem a archivářem Václavem Březanem.Ve své době to byl druhý nejobsáhlejší arcihv v Českém království. Obsahoval tehdy 10 000 svazků.

Protože dokumentů a knih bylo mnoho, rozhodl se Petr Vok spojit tři měšťanské domy, které stáli vedle sebe a vytvořit v nich knihovnu. V zámku zůstal jen archiv. Všichni Rožmberkové, včetně Petra Voka, si cenili svých sbírek a kladli velký důraz na vzdělání svých archivářů.  

Roku 1644 přichází nařízení, aby se dokumenty převezli do Prahy, kde se měli ukrýt před pleněním švédských vojsk. Paradoxem je, že jakmile se vozy s cenným nákladem dostali do Prahy, padli rorukou Švédů. Proto se velká část rožmberské knihovny nachází ve Švédsku. Několik spisů je uložených i ve Vatikánu.  

Od roku 1660 se o třeboňský archiv starali Schwarzenbergové. Tuto instituci navštěvovali i známé osobnosti, jako například František Palacký, který nazval třeboňský archiv ,,Pokladem na světě jediným" .Po roce 1945 byl třeboňský archiv společně s archivy v Českém Krumlově a Orlíku nad Vltavou vyvlastně a organizačně přičleněn ke státním lesům jako zemědělsko-hospodářský arhiv.

Třeboňský archiv má také svojí digitální podobu, kterou můžete nalézt na webu archivu www.ceskearchivy.cz.  Obsahuje farní, obecní a školní kroniky. Pro ty, kteří pátrají po svých předcích tu je možnost nahlédnout do matričních knih jihočeského kraje. Ta nejstarší je z roku 1589. Bohužel nejsou k dispozici opravdu všechny matriky, některé se nenalezli, nebo nebyli odevzdány.

A na závěr malá pozvánka. V letošním roce se uskuteční projekt nesoucí název Rožmberský rok. Tento projekt se koná u příležitosti čtyřstého výročí úmrtí Petra Voka. Můžeme se těšit na výstavu Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, která se bude od května letošního roku nacházet ve Valdštějnské jízdárně v Praze. V září se expozice přesune do Českého Krumlova. Více informací o Rožmberském roce se dovíte na webu www.rozmberskyrok.cz   Další z výstav ponese název Rok růže a bude k vidění v Rožmberském sále na Pražském hradě. Jde o největší výstavu rožmberských archiválií, spisů a rukopisů. K vidění bude i rukopis cestovního deníku Petra Voka, který si psal při svých cestách po Evropě.

                                                                                                  Lucka Šafářová

 

Aktualizováno ( Tuesday, 13 September 2011 )
 
Další >